Septiembre 2015

Ocyphaps lophotes

Ocyphaps lophotes

Eurystomus orientalis orientalis

Eurystomus orientalis orientalis

Eurystomus orientalis orientalis

Eurystomus orientalis orientalis

Aythya nyroca

Aythya nyroca

Pycnonotus melanicterus

Pycnonotus melanicterus