Julio 2009

Aponogeton madagascariensis

Aponogeton madagascariensis

Aponogeton madagascariensis

Aponogeton madagascariensis

Aponogeton madagascariensis

Aponogeton madagascariensis

Aponogeton madagascariensis

Aponogeton madagascariensis

Aquila chrysaetos

Aquila chrysaetos

Aquila chrysaetos ( joven)

Aquila chrysaetos ( joven)

Aquila chrysaetos ( joven)

Aquila chrysaetos ( joven)

Circaetus gallicus

Circaetus gallicus

Circaetus gallicus

Circaetus gallicus

Alternanthera sessilis

Alternanthera sessilis